Heart Rock Khüiten

CZ

Heart Rock Khüiten - losování o možnost koupě 

materiál: 63% egyptská bavlna, 37% mongolská jačí vlna
váha: 340g/m2 před praním

4 - 7080 CZK (€283), 5 - 7530 CZK (€301), 6 - 7980 CZK (€319), 7 - 8430 CZK (€337)

Jačí vlna je často přirovnávaná ke kašmíru. Oproti kašmíru je však její výroba udržitelná a ekologická.
Naše jačí vlna pochází z Mongolska a je nebarvená. Ano, tato krásná sytá barva hořké čokolády je přírodní! Je měkká jako kašmír, krásně hřejivá, ideální do chladného počasí.
Heart Rock Khüjten je silnější, velmi nosný a extrémně pohodlný šátek vhodný pro středně těžké a těžké děti. Je jako Váš oblíbený svetr, měkký, hřejivý, mazlivý a my ho za to milujeme.

Heart Rock Khüiten bude prodáván formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování uzavřeno ve čtvrtek ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

EN

Heart Rock Khüiten - draw to purchase 

material: 63% egyptian cotton, 37% mongolian yak wool
weight: 340g/m2 pre-wash

4 - €283, 5 - €301, 6 - €319, 7 - €337
(21% VAT will be excluded for non EU customers. Price does not include shipping costs.)

Yak wool is often compared to cashmere, but yak fibre is much more eco-friendly and sustainable.
Our Yak wool comes from Mongolia and is undyed. Yes, this beautiful dark chocolate colour is natural! It is soft as cashmere, warm, great for cold weather.
Heart Rock Khüjten is a thicker, supportive and extra cosy wrap suitable from medium to heavy weight babies. It is like your favourite sweater - soft, warm and cuddly and that is why we love it so much.

Heart Rock Khüiten will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Thursday 9pm CEST (wraps will be send on Wednesday/Thursday). We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

Washing + + + Praní

CZ

Dlouho jsem přemýšlela, zda k našim šátkům nabídnout i prostředek na praní. Jedna z opakujících se otázek, které od Vás dostávám, je v jakém konkrétním prostředku můžete šátek vyprat. Rozhodla jsem se tedy zařadit do naší Kolekce péče i přípravky na praní, které považuji za nejvhodnější.
Je třeba zdůraznit, že je pro mne (kromě efektivnosti) nejdůležitějším kritériem naprostá netoxičnost produktu. Z tohoto důvodu jsem po dlouhých úvahách oželela prozatím možnost zařadit do sortimentu produkt s vlastním logem a dala jsem přednost firmě, která tuto možnost nenabízí, ale její produkty jsou dle mých kritérií ty nejlepší na trhu a sami je dlouhodobě používáme.
Při výběru správného produktu je třeba si uvědomit, že rezidua toxických látek z pracích prostředků v textiliích zůstávají a jsou pak absorbována kůží. Sice v malých, ale každodenních dávkách. Další část těchto chemikálií vdechujeme. Protože se v případě šátků jedná především o kůži našich nejmenších, nechci ve výběru dělat kompromisy.
V konvenčních prostředcích naleznete množství nežádoucích látek jako jsou konzervanty, optické rozjasňovače, syntetické parfémy a další chemikálie, které působí například jako endokrinní disruptory, způsobující hormonální nerovnováhů a zatěžující imunitní systém.
Nejen člověk je ale ohrožen toxickými koktejly z konvenčních pracích prostředků. Trpí jimi i příroda. Voda z praní se dostává do povrchových i spodních vod a má zde ničivý vliv na vodní organismy a své okolí.
Jak už se člověk několikrát přesvědčil, vše, co do přírody vypustí, se mu v nějaké formě zase vrátí zpět. Stejně tak je tomu i s látkami z pracích prostředků.
Na trhu je nyní již množství ekologičtějších prostředků, my jsme se rozhodli nabídnout Vám ten, který považujeme za nejčistší, ve variantě bez jakékoli vůně, tedy i éterických olejů, které mohou být pro citlivé osoby dráždivé. Můžete jej zakoupit v našem eshopu, nebo si jej přidat ke svému nákupu během losování. Vybrali jsme pro Vás sestavu tří produktů, které se skvěle doplňují, hodí se na všechny naše příměsi a máme je sami vyzkoušené.

EN

For a long time I was hesitating if I should offer a washing detergent to our wraps. One of repeating questions that I recieve from you is which specific detergent should you use for your new wrap. I have therefore decided to include washing products that I consider the most appropriate to our Care Collection. I should emphase that the most important criterion for me (beside the effectiveness) is to offer a truly non-toxic product. For this reason I put aside a possibility to have a branded product for now and preferred a company that does not offer this option, but its products are, according to my criteria, the best on the current market (and we use it ourselves for a long time).
When choosing the right product, it is important to realize that residues of toxic substances from detergents remain in textiles and are absorbed by the skin. In small but everyday doses. We breathe in another part of these chemicals. And because in wraps it concerns especially the skin of our smallest, I don't want to compromise.
In conventional detergents you can find a number of undesirable substances such as preservatives, optical brighteners, synthetic fragrances and other chemicals that act as endocrine disruptors for example, causing hormonal imbalances and a damage to our immune system.
But not only humans are threatened with toxic cocktails from conventional detergents. Nature also suffers. Water from washing enters the surface and underground waters and has a devastating effect on aquatic organisms and surroundings. As man already knows, everything we release into nature will come back to us in some form. It is unfortunately true also with chemicals from detergents.
You can find more environmentally friendly detergents nowadays on the market and we would like to offer you the one that we consider to be the cleanest, without any frangrance or essential oils, that can be irritant for sensible persons. You can buy it in our online shop or add it to your draw entry. We chose three products that complement each other, are suitable for all our blends and we have tested them ourselves.

collage.jpg

OMNIFERA Amor

DSC_1698baruprsmall.jpg

CZ

Muselo to být.
Dávno pradávno, v prosinci 2013, se zrodil nápad na to, začít vyrábět vlastní šátky. A ta má úplně prapůvodní myšlenka na vzor, který by na šátku měl být, byl bůžek lásky Amor. Odrážel všechno, co jsem si pod pojmem “vzor šátku na nošení dětí” představovala. Byla v něm má láska k antice, mytologii, kunsthistorii a byla to láska ztělesněná, láska, která má křídla, láska bezpodmínečná. Byl to symbol. Věčný, času nepodléhající symbol.
Ale jak už to se mnou bývá, hledala jsem tu správnou formu tak dlouho, až jsem se rozhodla, že je třeba jít jinam. Abstrahovat. Být to, co doopravdy jsem. Architekt. Protože všechno musí být pravdivé a čisté.
(Možná si ještě pamatujete na jeden z prvních postů na našem facebooku.)
Myšlenka se posouvala, neztratila se, transformovala se. Křídla, křídla, křídla… kam mě to jen vede? Vidím v hlavě film Wima Wenderse a jeho anděly z Nebe nad Berlínem. Občas nějaký zůstane na zemi… Mám to. O nějaký ten měsíc později vznikl vzor Wings of Desire, první vzor Omnifery, který už znáte z šátků.
Prapůvodní vzor zůstal v šuplíku. Ale když se otočím a vrátím se o těch přesně 5 let dozadu, cítím, že něco dlužím. Dlužím to Omnifeře. Ona by si toho malého nezbedného bůžka zasloužila, potřebuje svého patrona a Amor je jejím věrným obrazem.
Tento měsíc je to přesně 5 let, kdy prvním vzorem začala Omnifera dýchat a já to chci s Vámi oslavit jeho realizací.
První kousky bude možné si prohlédnout naživo na festivalu mini.

EN

It had to happen.
Once upon a time, in December 2013, the idea of making baby wraps was born. And my very first idea about the perfect pattern for a baby wrap was the god of love, Amor. It reflected everything I imagined under the term “a pattern for baby wrap”. There was my love for antiquity, mythology, history of art and it was a love itself, love with wings, love unconditional. It was a symbol. Eternel, timeless symbol.
But as it happens with me, I was searching for the right form for so long, that I decided to go other way. To abstract. To be what I really am. Architect. Because everything must be true and clean.
(You might remember one of the first posts on our facebook.)
The idea was moving, it didn’t disappear, it transformed. Wings, wings, wings… where does this lead me? I see Wim Wender’s movie in my head and his angels from Wings of Desire. Some of them stays on the earth… I have it. Few months later the first Omnifera pattern that you know was born - Wings of Desire.
The original pattern stayed hidden in a drawer. But when I turn back in time I feel that I owe something. I owe it to Omnifera.
Omnifera deserves this little naughty god, it needs its patron and Amor is Omnifera’s faithful image.
This month it is exactly 5 years when Omnifera started to breath through this first pattern and I want to celebrate it with you by its realization.

OMNIFERA care collection + + + OMNIFERA kolekce péče

CZ

Protože od Vás dostáváme spoustu dotazů ohledně vhodné péče o naše šátky, rozhodli jsme se rozšířit náš eshop o pečlivě vybrané produkty, které Vám s péčí pomohou, a které můžeme s klidným srdcem doporučit.

Jako první vlaštovku přidáváme velmi stylový a efektivní strojek na žmolky Pilo Fabric Shaver od Steamery Stockholm s USB napájením, v matném růžovém provedení. Jistě jej však využijete v domácnosti a na cestách i na ostatní tkaniny a pleteniny. Některé materiály mohou časem žmolkovat v namáhaných místech, zejména jemné vlny. Pilo strojek na žmolky pomůže Vašim šátkům získat zpět původní vzhled. Těšme se z dlouhé životnosti tkaniny správnou péčí o ni. I o tom je slow fashion.

Naším cílem je vytvořit ucelenou kolekci péče o naše šátky, velmi brzy se můžete těšit na další produkty.

Příště se zaměříme na praní, konečně tak splním slib, který jsem dala v příspěvku o problematice umělých přízí a superwash merina.

EN

You send us many messages concerning the wrap care and that is why we decided to extend our range with carefully selected products that complement our wraps.

The first one to introduce is the most stylish and effective Pilo Fabric Shaver from Steamery Stockholm s USB napájením, in a cute matte pink design. It is great for your wool wraps, but you can use it on your clothes as well.

Our goal is to create a complete collection of a wrap care and we will add other products very soon.

It will be all about the washing next, I will finally fulfull the promise I gave you in the post about problems with plastic yarns and superwash merino.

Inception 024

EN

Inception 024 - draw to purchase

material: 70% Egyptian cotton, 15% wool, 9% silk, 6% cashmere
weight: 290g/m2 pre-wash

3 - €265, 4 - €283, 5 - €301, 6 - €319, 7 - €337
(21% VAT will be excluded for non EU customers.)

Inception in our legendary blend and irresistible red colour.
This wrap is like your favourite sweater. Cozy, snuggly and fluffy. It is soft and supportive and I can assure you that you will love it. Great for babies and toddlers alike.

Our signature Quadruplex design allows you to choose your favourite side of the wrap. The pattern gradually disappears along the width of the wrap, creating a bold design on one side and leaving only few elements on the other side. Turn it over four times to get the right look for you, always modern clean and minimalits.

This time all wraps are pre-washed.

Inception 024 will be sold via draw.
There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Wednesday at 9pm CET. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Inception 024 - losování o možnost koupě 

materiál: 70% egyptská bavlna, 15% vlna, 9% hedvábí, 6% kašmír
váha: 290g/m2 před praním

3 - 6630 CZK (€265), 4 - 7080 CZK (€283), 5 - 7530 CZK (€301), 6 - 7980 CZK (€319), 7 - 8430 CZK (€337)

Inception v legendárním složení a neodolatelné červené barvě.
Tento šátek je jako Váš oblíbený svetr.
Okouzlí Vás svou měkkostí, nosností a výjimečným pohodlím, nebojíme se jej doporučit úplně všem. 

Vzor Inception spadá do originálního Omnifera Quadruplex designu.
Omnifera Quadruplex design, navržený Janou Kráčmarovou, Vám dává čtyři možnosti, jak šátek nosit. Můžete si jej navázat volnější stranou nahoru a získáte velmi jemný a decentní vzhled téměř bez vzoru. Pokud ho otočíte vzhůru nohama, docílíte výrazného vyznění vzoru ve vrchní partii. Otočte jej do rubu a uvidíte, že získáte další dvě plnohodnotné barevné možnosti, vždy čisté, minimalistické a moderní. Není to jen vzor. Je to filozofie. Flexibilní jako Vy.

Dokončení výrobního procesu praním jsme u Inception 024 zajistili za Vás.

Šátek Inception 024 bude prodáván formou losování.
Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte, prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno ve středu ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

Photos by www.photographygp.com

Newborn Omnifera - Inception 023

EN

Newborn Omnifera

Our long time research is over, after many prototypes the very first special newborn Omnifera is ready! <3
Lightweight, soft and fluffy.
At the moment we can offer you 2 pieces of Inception 023, a special newborn wrap that is great for first months of your baby. Amazing for prematurely born babies and low birthweight babies. If you are interested in buying this wrap, send us an email to info@omnifera.eu.

EDIT: BOTH WRAPS RESERVED

Inception 023

material: 100% Egyptian cotton
weight: 226g/m² pre-wash

6 - €167
(21% VAT is excluded for non EU customers.)

Muted orange with gray.

Signature Omnifera Quadruplex design style created by Jana Kracmarova allows you to choose your favourite side. The pattern gradually disappears along the width of the wrap, creating a bold design on one side and leaving only few elements on the other side. Turn it over four times to get the right look for you, always modern, clean and minimalist.

CZ

Novorozenecká Omnifera

Dlouho jsme pracovali na vývoji lehoučkého, měkkého a nadýchaného šátku, který by Vám posloužil speciálně na první měsíce života Vašeho miminka <3 Ctíme Vaši volbu, víme, že jsou mezi Vámi tací, kteří si přejí mít jeden univerzální šátek na celé nosící období a nechtějí řešit další (pro ty je tu například naše kolekce MOM - www.momdesign.com), ale i tací, kteří rádi vlastní několik šátků pro různé příležitosti a dají přednost našim limitovaným edicím v rozličných gramážích a příměsích.
Omnifera se s radostí snaží vyjít vstříc všem Vašim potřebám! (Navíc vyvíjet cokoli nového je pro nás jako vždy potěšením.)
Novorozenecká Omnifera je také výbornou volbou pro miminka předčasně narozená a pro ta s nižší porodní váhou.
Po spoustě pokusů tu máme konečně finální novorozenecký šátek, který Vám můžeme nabídnout. Pokud máte novorozené miminko nebo chcete třeba nastávající maminku obdarovat, nabízíme Vám ke koupi 2 kusy šátku Inception 023. Pokud o něj máte zájem, napište nám, prosím, na info@omnifera.eu.

EDIT: OBA ŠÁTKY ZADÁNY

Inception 023

materiál: 100% egyptská bavlna
váha: 226g/m² před praním

6 - 4180 CZK (€167)

Tlumená oranžová s šedou.

Vzor Inception spadá do originálního Omnifera Quadruplex designu.
Omnifera Quadruplex design, navržený Janou Kráčmarovou, Vám dává čtyři možnosti, jak šátek nosit. Můžete si jej navázat volnější stranou nahoru a získáte velmi jemný a decentní vzhled téměř bez vzoru. Pokud ho otočíte vzhůru nohama, docílíte výrazného vyznění vzoru ve vrchní partii. Otočte jej do rubu a uvidíte, že získáte další dvě plnohodnotné barevné možnosti, vždy čisté, minimalistické a moderní. Není to jen vzor. Je to filozofie. Flexibilní jako Vy.

Morava Dalia

EN

Morava Dalia - draw to purchase

material: 61% organic Supima cotton, 19% wool, 12% silk, 8% cashmere weight: 300g/m² pre-wash 4 - €287, 5 - €305, 6 - €323
(21% VAT will be excluded for non EU customers.)

Morava in bright pink and purple with our signature merino/ silk/ cashmere blend.

Morava Dalia will be sold via draw.
There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Thursday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Morava Dalia - losování o možnost koupě 

materiál: 61% organická Supima bavlna, 19% vlna, 12% hedvábí, 8% kašmír
váha: 300g/m² před praním

4 - 7180 CZK (€287), 5 - 7630 CZK (€305), 6 - 8080 CZK (€323)

Morava v sytě růžové s fialovou? A s naší oblíbenou kombinací merina, hedvábí a kašmíru? Tady je!

Šátek Morava Dalia bude prodáván formou losování.
Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte, prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno ve čtvrtek ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

Skyfall Midnight

EN

Skyfall Midnight - draw to purchase

material: 50% Egyptian cotton, 50% Japanese silk
weight: 310g/m² pre-wash

4 - €309, 5 - €329, 6 - €349, 7 - €369
(21% VAT is excluded for non EU customers.)

Skyfall with 50% of japanese silk is a very strong, cushy and grippy wrap that becomes soft and spongy after some use. Great for all seasons.
Best for bigger babies, experienced babywearers might enjoy it with all weight categories.
Dark grey confetti on grey.

Signature Omnifera Quadruplex design style created by Jana Kracmarova allows you to choose your favourite side. The pattern gradually disappears along the width of the wrap, creating a bold design on one side and leaving only few elements on the other side. Turn it over four times to get the right look for you, always modern, clean and minimalist.

There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 

CZ

Skyfall Midnight - losování o možnost koupě 

materiál: 50% egyptská bavlna, 50% japonské hedvábí
váha: 310g/m² před praním

4 - 7650 CZK (€309), 5 - 8150 CZK (€329), 6 - 8650 CZK (€349), 7 - 9150 CZK (€369)

Skyfall v exkluzivním složení s 50% japonského hedvábí. Jedná se o šátek s vysokou nosností, neklouzavý, velmi pohodlný, po zanošení krásně změkne. Vhodný na všechna roční období.
Zkušenější jej užijí na všechny váhové kategorie, začátečníkům jej doporučujeme spíše na těžší děti.
Tmavě šedá s barevnými nopky na středně šedé.

Vzor Skyfall spadá do originálního Omnifera Quadruplex designu.
Omnifera Quadruplex design, navržený Janou Kráčmarovou, Vám dává čtyři možnosti, jak šátek nosit. Můžete si jej navázat volnější stranou nahoru a získáte velmi jemný a decentní vzhled téměř bez vzoru. Pokud ho otočíte vzhůru nohama, docílíte výrazného vyznění vzoru ve vrchní partii. Otočte jej do rubu a uvidíte, že získáte další dvě plnohodnotné barevné možnosti, vždy čisté, minimalistické a moderní. Není to jen vzor. Je to filozofie. Flexibilní jako Vy.

Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si přejete šátek zakoupit, vyplňte, prosím tabulku.

Inception 022

EN

Inception 022 - draw to purchase 

material: 63% egyptian cotton, 37% mongolian yak wool
weight: 340g/m2 pre-wash

4 - €283, 5 - €301, 6 - €319, 7 - €337
(21% VAT will be excluded for non EU customers. Price does not include shipping costs.)

Yak wool is often compared to cashmere, but yak fibre is much more eco-friendly and sustainable.
Our Yak wool comes from Mongolia and is undyed. Yes, this beautiful dark chocolate colour is natural! It is soft as cashmere, warm, great for cold weather.
Inception 022 is a thicker, supportive and extra comfortable wrap suitable from medium to heavy weight babies. It is like your favourite sweater - soft, warm and cuddly and that is why we love it so much.

Inception 022 will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Thursday 9pm CEST (wraps will be send on Wednesday/Thursday). We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Inception 022 - losování o možnost koupě 

materiál: 63% egyptská bavlna, 37% mongolská jačí vlna
váha: 340g/m2 před praním

4 - 7080 CZK (€283), 5 - 7530 CZK (€301), 6 - 7980 CZK (€319), 7 - 8430 CZK (€337)

Jačí vlna je často přirovnávaná ke kašmíru. Oproti kašmíru je však její výroba udržitelná a ekologická.
Naše jačí vlna pochází z Mongolska a je nebarvená. Ano, tato krásná sytá barva hořké čokolády je přírodní! Je měkká jako kašmír, krásně hřejivá, ideální do chladného počasí.
Inception 022 je silnější, velmi nosný a extra komfortní šátek vhodný pro středně těžké a těžké děti. Je jako Váš oblíbený svetr, měkký, hřejivý, mazlivý a my ho za to milujeme.

Inception 022 bude prodáván formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování uzavřeno ve čtvrtek ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

WYBFYI IBW 2018

EN

WYBFYI IBW 2018 - draw to purchase 

Herringbone is big classic in a textile history and we just couldn´t resist to play with it a little…
After few trials we have created a wrap so soft and fluffy that it is hard to believe! 
We took an old classic herringbone and added a little something... 
"Wrap your baby. Follow your instincts." - a small detail on a one side of the wrap that says it all and gives a modern touch to the pattern. We love details.
This pattern was a special release during IBW 2016 and this year we are bringing it out for the second time. WYBFYI IBW 2018 belongs to our limited editions.

material: 100% egyptian cotton
weight: 271g/m2 pre-wash

4 - €146, 5 - €158, 6 - €170, 7 - €182
(21% VAT will be excluded for non EU customers. Price does not include shipping costs.)

WYBFYI IBW 2018 is a super soft and fluffy wrap. It doesn´t require any breaking in. Due to its incredible softness it is a dream for newborns, but it is very suitable for heavier babies too. 
Ecru with dark blue.

WYBFYI IBW 2018 will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

Because we are travelling to Bébé- Portation in Paris the draw will be running till Sunday 9pm CEST (wraps will be send on Wednesday/Thursday). We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

WYBFYI IBW 2018 - losování o možnost koupě 

Vzor rybí kosti je velká klasika textilní historie a nám prostě nešlo odolat tomu si s ní taky trošku zalaškovat...
Po několik pokusech jsme dospěli k šátku tak měkkému a nadýchanému, že je těžké tomu uvěřit! 
Vzali jsme rybí kost a přidali jsme k ní takové to malé něco, co Omnifery mívají. 
Tento vzor byl speciálem k Mezinárodnímu týdnu nošení dětí 2016 a letos jej vydáváme k této události podruhé. Nese nápis "Wear your baby. Follow your instincts.", který pro nás vyjadřuje vše, co jsme chtěli sdělit. Nos své dítě. Následuj své instinkty. Tento drobný detail u jednoho lemu šátku oživuje starou klasiku a dodává jí nový šmrnc. Milujeme detaily.
Šátek patří do našich limitovaných edic.

materiál: 100% egyptská bavlna
váha: 271g/m2 před praním

4 - 3660CZK (€146), 5 - 3960 CZK (€158), 6 - 4260 CZK (€170), 7 - 4560 CZK (€182)

WYBFYI IBW 2018 je nesmírně měkký a nadýchaný šátek, se kterým je vázání úplná hračka. Právě pro tu neuvěřitelnou měkkost nemohl zůstat nevydán. Žádné zanášení není potřeba, je mazlivý od prvního vyprání.
Výrazná struktura je jen zdání, šátek při vázání pěkně klouže, ale v úvazu drží.
Když řeknu, že je to ideální šátek pro novorozence, bude to hlavně pro jeho úžasnou měkkost, hravě zvládne i těžší děti, je to univerzál barvou i vlastnostmi.
Režná s tmavě modrou.

WYBFYI IBW 2018 bude prodáván formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Kvůli našemu pobytu v Paříži na Bébé- Portation bude losování uzavřeno tentokrát až v neděli ve 21 hodin (šátky budeme odesílat po návratu ve středu/čtvrtek). Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

Nubes Vesper

EN

Nubes Vesper - draw to purchase 

material: 50% Egyptian cotton, 50% Japanese silk
weight: 310g/m² pre-wash

4 - €309, 5 - €329, 6 - €349, 7 - €369
(21% VAT is excluded for non EU customers.)

Cutest clouds with 50% of japanese silk. Very strong, cushy and grippy wrap that becomes quickly soft and spongy thanks to a special "waffle" weave of Nubes pattern. Great for every seasons.
Best for bigger babies, experienced babywearers might enjoy it with all weight categories.
Nubby pink on dark gray.

Nubes Vesper will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Saturday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Nubes Vesper - losování o možnost koupě 

materiál: 50% egyptská bavlna, 50% japonské hedvábí
váha: 310g/m² před praním

4 - 7650 CZK (€309), 5 - 8150 CZK (€329), 6 - 8650 CZK (€349), 7 - 9150 CZK (€369)

Rozkošné mráčky v exkluzivním složení s 50% japonského hedvábí. Jedná se o šátek s vysokou nosností, neklouzavý, velmi pohodlný, brzy krásně měkký díky nadýchané "vaflové" vazbě vzoru Nubes. Vhodný na všechna roční období. Zkušenější jej užijí na všechny váhové kategorie, začátečníkům jej doporučujeme spíše na těžší děti.
Růžová s nopky na tmavě šedé.

Šátek Nubes Vesper bude prodáván formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno v sobotu ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

Morava Cobalt

EN

Morava Cobalt - draw to purchase

material: 61% organic Supima cotton, 39% extrafine merino wool
weight: 312g/m2 pre-wash

4 - €198, 5 - €212, 6 - €226
(21% VAT is excluded for non EU customers.)

Morava Cobalt is an amazing wrap for a autumn weather. Easy to wrap with, soft and moldable, doesn´t need any breaking in. The wrap is suitable for smaller babies and toddlers as well. Merino wool is a functional material, that is great for baby wraps. It has excellent protection from extremes of temperature, it is antibacterial and non-creasing. 
Extra long staple organic cotton and mulesing free merino, do I need to say more?
Hand wash is recommended.
Darkest gray with blue.

Morava Cobalt will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Thursday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Morava Cobalt - losování o možnost koupě 

materiál: 61% organická Supima bavlna, 39% extrafine merino vlna
váha: 312g/m2 před praním

4 - 4900 CZK (€198), 5 - 5250 CZK (€212), 6 - 5600 CZK (€226)

Morava Cobalt je skvělý šátek do podzimního počasí. Jeho gramáž byste nehádali, snadno se váže, je měkký, poddajný a nepotřebuje žádné zanášení. Šátek je vhodný pro menší miminka i odrostlejší nošence.
Merino vlna je funkční materiál, který je velmi vhodný pro použití v šátcích na nošení dětí. Je termoregulační, antibakteriální a nemačkavý.
Extra dlouhovlákenná organická bavlna a "mulesing free" merino, co dodat?
Doporučujeme ruční praní.
Velmi tmavá šedá s modrou.

Šátek Morava Cobalt bude prodáván formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno ve čtvrtek ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

Kubista Marina

EN

Kubista Marina - draw to purchase

material: 69% Egyptian cotton, 31% hemp
weight: 300g/m² pre-wash

4 - €204, 5 - €218, 6 - €232, 7 - €246
(21% VAT will be excluded for non EU customers.)

Great news, we have some hemp for you again! 
We love hemp because it requires no pesticides while growing and it is a very eco friendly fiber. It is very durable, dirt repellent and protects you from UV rays. It is also strong and breathable. Hemp is great for summer, but we love it all year long!
Kubista Marina is a strong and supportive wrap, that needs some breaking in. Wear it, braid it and it will become pleasantly soft!

This wrap requires hand wash or short machine wash on "hand wash" cycle with spinning up to 900 rpm.

Kubista pattern is a tribute to a unique Cubist style in Czech architecture. 

Kubista Marina will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Tuesday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Kubista Marina - losování o možnost koupě -

materiál: 69% egyptská bavlna, 31% konopí
váha: 300g/m² před praním

4 - 5100 CZK (€204), 5 - 5450 CZK (€218), 6 - 5800 CZK (€232), 7 - 6150 CZK (€246)

Konečně pro Vás máme konopí!   
Konopí milujeme, protože se pěstuje ekologicky, nění třeba používat žádné pesticidy, je totiž antibakteriální. Navíc je konopné vlákno velmi odolné, odpuzuje špínu a filtruje velké množství UV záření. Zároveň je pevné a prodyšné. Je skvělé na léto, ale rozhodně se uplatní po celý rok!
Kubista Marina je silnější šátek, který potřebuje zanosit, není proto vhodný pro malinká miminka. Noste, vánočkujte a odvděčí se Vám příjemnou měkkostí!

Šátek perte v ruce, případně na krátký program "ruční praní", odstřeďovat můžete do 900 otáček.

Vzor Kubista je naším odkazem na slavnou a unikátní éru českého kubismu v architektuře.

Kubista Marina bude prodáván formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno v úterý ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

Omnifera zmíněná ve Vogue + + + Omnifera featured in Vogue

CZ

Jednoho krásného dne se mi v inboxu objevil email z britské Vogue. Dovolila bych si říct ne? Ne.
Jediné, co zbývalo, bylo vybrat obrázek. Jako první mne napadla Marley Clark, dělá úžasné fotky a je tak krásná a neuvěřitelně milá... Ale moje výborná kamarádka mne zastavila: "Cože? Vogue?! Kdybych mohla, tak tam dám sebe!!" A já najednou věděla, že má pravdu. Zasloužím si to. Já jsem Omnifera. Já jsem to všechno vytvořila.
A tak jsem velmi pečlivě vybrala fotku mých zad. Ale co, je to přece o šátku! :-)
Moji milí, nikdy se nepodceňujte! <3
(Nevšímejte si, prosím, rozcuchu mé malé dcerky, nesnáší účesy. )

EN

One day I recieved an email from British Vogue. Would I dare to say no? No.
I just had to choose a picture. My first thoughts went to Marley Clark, she makes wonderful photos and is just so beautiful and nice person overall... But a very good friend of mine told me: "What? Vogue?! If I could I would put there myself!!" And I instantly knew she was right. I deserve it. I am Omnifera. I created it all.
So I very carefully chose an image of my back. Well, let the wrap shines! :-)
Hey! Never underestimate yourself! <3
(Never mind the messy hair of my daughter, she hates hair styles. ) 

193 - Pint-Sized Chic4.png

Heart Rock Marmolada

EN

Heart Rock Marmolada - draw to purchase

material: 70% Egyptian cotton, 30% Japanese silk
weight: 285g/m² pre-wash

4 - €251, 5 - €265, 6 - €279, 7 - €293
(21% VAT will be excluded for non EU customers.)

Lighter version of our favourite heavy weight japanese silk wraps is still strong and supportive and also easy to wrap with. It is an all year round wrap, due to its airiness and moisture managability it is amazing even for a hot summer. The wrap has a nice grip and needs a short breaking in to reveal its great softness, but it is easy to handle from the beginning. Suitable for all. 

Heart Rock Marmolada will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Saturday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Heart Rock Marmolada - losování o možnost koupě

materiál: 70% egyptská bavlna, 30% japonské hedvábí
váha: 285 g/m² před praním

4 - 6280 CZK (€251), 5 - 6630 CZK (€265), 6 - 6980 CZK (€279), 7 - 7330 CZK (€293) 

Odlehčená verze našich oblíbených těžších šátků s japonským hedvábím je stále pevná a nosná, zaroveň se s ní snadno váže. Je to celoroční šátek, díky vzdušnosti a schopnosti absorbovat vlhkost je výborný i do parného léta. 
Šátek v úvazu skvěle drží, po zanošení je krásně měkký, dobře se s ním však pracuje již od počátku, proto jej můžeme doporučit od miminek po batolata.

Heart Rock Marmolada bude prodáván formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno v sobotu ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

Kubista Scarlet

EN

Kubista Scarlet

material: 100% Egyptian cotton
weight: 275g/m² pre-wash

4 - €153, 5 - €165, 6 - €177, 7 - €189
(21% VAT will be excluded for non EU customers.)

Red Kubista in our famous 100% Egyptian cotton! The wrap is very cushy, fluffy and supportive at the same time and will pump up after first wash. It is suitable for everybody. A great easy care wrap for every occasion.

Kubista pattern is a tribute to a unique Cubist style in Czech architecture. 

Kubista Scarlet will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Saturday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Kubista Scarlet

materiál: 100% egyptská bavlna
váha: 275g/m² před praním

4 - 3780 CZK (€153), 5 - 4080 CZK (€165), 6 - 4380 CZK (€177), 7 - 4680 CZK (€189)

Červený kubista z naší legendární 100% egytské bavlny! Extrémní pohodlí, nadýchanost a nosnost. Nebudete věřit, že je to "jen" bavlna. Šátek je po praní spíše tlustší, zároveň stále prodyšný. Doporučujeme jej pro všechny. Je to skvělý univerzál s jednoduchou údržbou.

Vzor Kubista je naším odkazem na slavnou a unikátní éru českého kubismu v architektuře.

Kubista Scarlet bude prodáván formou losování formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno v sobotu ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

Heart Rock Matala

EN

Heart Rock Matala - draw to purchase

material: 70% Egyptian cotton, 30% Japanese silk
weight: 285g/m² pre-wash

4 - €251, 5 - €265, 6 - €279, 7 - €293
(21% VAT will be excluded for non EU customers.)

Lighter version of our favourite heavy weight japanese silk wraps is still strong and supportive and also easy to wrap with. It is an all year round wrap, due to its airiness and moisture managability it is amazing even for a hot summer. The wrap has a nice grip and needs a short breaking in to reveal its great softness, but it is easy to handle from the beginning. Suitable for all. 

Heart Rock Matala will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Sunday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Heart Rock Matala - losování o možnost koupě

materiál: 70% egyptská bavlna, 30% japonské hedvábí
váha: 285 g/m² před praním

4 - 6280 CZK (€251), 5 - 6630 CZK (€265), 6 - 6980 CZK (€279), 7 - 7330 CZK (€293) 

Odlehčená verze našich oblíbených těžších šátků s japonským hedvábím je stále pevná a nosná, zaroveň se s ní snadno váže. Je to celoroční šátek, díky vzdušnosti a schopnosti absorbovat vlhkost je výborný i do parného léta. 
Šátek v úvazu skvěle drží, po zanošení je krásně měkký, dobře se s ním však pracuje již od počátku, proto jej můžeme doporučit od miminek po batolata.
Heart Rock Matala má shodnou barevnost jako Inception 017.

Heart Rock Matala bude prodáván formou losování formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno v neděli ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

Heart Rock Primrose Hill

EN

Heart Rock Primrose Hill - draw to purchase

material: 50% Egyptian cotton, 29% mulberry silk, 21% linen
weight: 310g/m² pre-wash

4 - €316 (one available), 5 - €340, 7 - €397(one available)

A lovely summer wrap in a subtle pink and grey.

Heart Rock Primrose Hill is moldable and airy, strong enough for toddlers and soft enough for babies.

Our signature Heart Rock design is graphic, minimal and modern - great for every occasion.

Heart Rock Primrose Hill premiere was on Summer Magic in London, extra wraps will be now sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Friday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Heart Rock Primrose Hill - losování o možnost koupě 

materiál: 50% egyptská bavlna, 29% morušové hedvábí, 21% len
váha: 310g/m² před praním

4 - 7800 CZK (€316) (1ks k dispozici), 5 - 8400 CZK (€340), 7 - 9800 CZK (€397)(1ks k dispozici)

Nádherný letní šátek v šedé barvě s jemně růžovou.

Heart Rock Primrose Hill je poddajný a vzdušný, dostatečně nosný pro větší děti a zároveň měkký pro menší miminka.

Náš originální vzor Heart Rock je grafický, minimální a moderní - skvělý pro každou příležitost.

Heart Rock Primrose Hill měl premiéru na londýnském Magic Summer, zbytek šátků je nyní k dispozici formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno v pátek ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

 

 

Heart Rock K2

EN

Heart Rock K2 - draw to purchase

material: 50% Egyptian cotton, 50% Japanese silk
weight: 310g/m² pre-wash

4 - €309, 5 - €329, 6 - €349, 7 - €369
(21% VAT is excluded for non EU customers.)

Iconic Heart Rock with 50% of japanese silk is a very strong, cushy and grippy wrap that becomes soft and spongy after some use. Great for all seasons, with nice summer moisture management.
Best for bigger babies, experienced babywearers might enjoy it with all weight categories.
Dark grey confetti on grey.

Signature Omnifera Quadruplex design style created by Jana Kracmarova allows you to choose your favourite side. Turn it over four times to get the right look for you, always modern, clean and minimalist.

Heart Rock K2 will be sold via draw. There is usually about 10-20 wraps in our limited editions.
If you would like to purchase this wrap, please fill in the form below. 
Please enter a draw only if you have an intention to purchase a wrap!

The draw will close on Friday at 9pm CEST. We will choose the names from the hat soon after that. Invoices will be sent to the winners and must be paid in 24 hours or names will be redrawn. 
You may only enter the draw one time. 
Thank you very much for your interest!

CZ

Heart Rock K2- losování o možnost koupě 

materiál: 50% egyptská bavlna, 50% japonské hedvábí
váha: 310g/m² před praním

4 - 7650 CZK (€309), 5 - 8150 CZK (€329), 6 - 8650 CZK (€349), 7 - 9150 CZK (€369)

Ikonický Heart Rock v exkluzivním složení s 50% japonského hedvábí. Jedná se o šátek s vysokou nosností, neklouzavý, velmi pohodlný, po zanošení krásně změkne. Vhodný na všechna roční období, v létě dobře odvádí vlhkost. Zkušenější jej užijí na všechny váhové kategorie, začátečníkům jej doporučujeme spíše na těžší děti.
Tmavě šedá s barevnými nopky na středně šedé.

Vzor Heart Rock spadá do originálního Omnifera Quadruplex designu.
Omnifera Quadruplex design, navržený Janou Kráčmarovou, Vám dává čtyři možnosti, jak šátek nosit. Můžete si jej navázat volnější stranou nahoru a získáte velmi jemný a decentní vzhled téměř bez vzoru. Pokud ho otočíte vzhůru nohama, docílíte výrazného vyznění vzoru ve vrchní partii. Otočte jej do rubu a uvidíte, že získáte další dvě plnohodnotné barevné možnosti, vždy čisté, minimalistické a moderní. Není to jen vzor. Je to filozofie. Flexibilní jako Vy.

Heart Rock K2 bude prodáván formou losování. Šátků v limitovaných edicích bývá zhruba 10-20 kusů.
Pokud si jej přejete zakoupit, vyplňte prosím tabulku.
Každý se může do losování přihlásit pouze jednou na jednu velikost!
Prosím, zapisujte se do losování pouze v případě, že máte zájem si šátek opravdu zakoupit!

Losování bude uzavřeno v pátek ve 21 hodin. Brzy poté vylosujeme výherce, kterým zašleme faktury. Tito budou mít 24h na jejich zaplacení - platba se provádí pouze převodem (máme i SK účet, takže se nemusíte obávat poplatků) - v této lhůtě musíte odeslat potvrzení o zadání platby na náš email, v opačném případě přistoupíme k přelosování. 
Velmi Vám děkujeme za Váš zájem!

Rozhovor pro portál děti.sk + + + Interview for deti.sk

DSC_0489.jpg

(SLOVAK ONLY, SORRY!)

Myšlienkou výroby vlastných šatiek sa autorka a majiteľka značky Omnifera Jana Kráčmarová, začala zaoberať v roku 2013. Viac ako pol roka trval samotný vývoj, takže prvé šatky sa začali predávať v roku 2014. Konceptuálny prístup, prepracovaný dizajn a dokonalosť v detailoch, zaradili šatky Omnifera do luxusného šatkového segmentu. Omnifera sa za krátky čas stala priekopníčkou tzv. high-end nosenia detí v ČR a SR.

Omnifera sa dá z latinčiny voľne preložiť ako „všetko nosiace“, alebo zjednodušene „tá, ktorá všetko nesie“, či „tá, ktorá všetko unesie/znesie“.

Kde nachádzate inšpirácie pre vzory a názvy vašich šatiek?

Ako architektka som zvyknutá na konceptuálny prístup k práci, takže sa snažím, aby všetko, čo robím, malo myšlienku, nejaký príbeh. Svet je zahltený plytkým dizajnom. Všetky vzory navrhujem ja, takže sú ovplyvnené tým, čo som prežila, ako vnímam svet.

Napríklad vzor Wings of Desire je inšpirovaný filmom Wima Wendersa Nebo nad Berlínom a medzi hlavné postavy patria anjeli Damiel a Cassiel, podľa ktorých som nazvala prvé dve šatky. Je to taká neokresaná poézia, ktorá je mi blízka.

Vzor Morava má základ v mojom rodnom kraji, podkladom preň je hanácka výšivka. Kubista je zase poklonou úžasnej kubistickej architektúre v Čechách, ktorá je vo svetovom meradle úplne ojedinelá. 

Naopak, Inception je abstraktný motív, inšpirovaný japonskou kaligrafiou. Ide o jednoduché ťahy štetcom. Každý si v ňom môže nájsť to svoje. Zo starších šatiek je model Inception 001 najúspešnejším.

IMG_6277.jpg

To znie veľmi premyslene a prepracovane. Čo je pre značku Omnifera charakteristické?

Vzorov je veľa a ďalšie chystáme. Niekedy mám nutkavú potrebu spraviť niečo naozaj jednoduché. Niečo, za čím sa nič tajomné neskrýva, ale je to vo svojej podstate krásne. Napríklad obláčiky vo vzore Nubes, či hviezdičkový Skyfall.

Je pre mňa dôležité, aby moja tvorba bola vyvážená. Nechcem sa na nič hrať, robím veci tak, ako ich cítim. Chcem, aby Omnifera bola synonymom pre čistý, súčasný, ale zároveň nadčasový dizajn. Inklinujem k minimalizmu, ale snažím sa byť otvorená. 

Pred dvomi rokmi som uviedla na trh originálny spôsob vypracovania vzoru na šatke – Omnifera Quadruplex Design. Využíva šírku šatky na zmenu hustoty vzoru. To znamená, že pri jednom leme je motív najhustejší a smerom k druhému redne. Quadruplex tak umožňuje využitie štyroch rôznych vizáží šatky. Je to ako 4 v 1, milujem flexibilitu. Pre Omniferu je tento spôsob vzorovania príznačný – Quadruplex Design nájdete napríklad na vzore Inception alebo Heart Rock.

Aké materiály používate? Ktoré typy priadzí patria medzi najobľúbenejšie u zákazníčok a zákazníkov?

Osobne zbožňujem vlnu. Či už ťaviu, kašmír, alpaku, alebo merino vlnu. Používam ju na šatky veľmi rada a často. Medzi zákazníkmi sú veľmi obľúbené šatky s vlnou merino. Je to najmä vďaka ich vlastnostiam a cenovej dostupnosti.

Naším „ zložením“ by mohla byť zmes vlny, hodvábu a kašmíru, ktorú majiteľky zbožňujú pre kombináciu nosnosti, pružnosti a kašmírového dotyku. Exkluzívna je aj kombinácia ťavej vlny s hodvábom. Predstavuje skutočný luxus.

Často používam aj hodváb, ktorý je prírodným materiálom a existuje v rôznych textúrach – na dotyk drsnejší japonský hodváb, tussah hodváb, alebo hladký kĺzavý morušový hodváb.

Veľmi zaujímavé však môžu byť aj rôzne druhy bavĺn – Pima, Supima, egyptská bavlna, ľadová bavlna (tú sme do šatky použili prví na svete) a ďalšie.

Za zmienku stojí aj použitie mletej morskej riasy vo viskózovom vlákne. Nebránim sa ničomu, čo považujem za dostatočne etické, ekologické a primerané. Nie som fanúšik umelých vláken pre malé deti, používam radšej prírodné materiály.

Ak sa však pýtate, ktorá šatka Omnifera je najúspešnejšia, tak je veľmi ťažké odpovedať. Obľúbenosť sa stále mení. Medzi veľmi obľúbené patria šatky Heart Rock Eiger North Face, zo starších Inception 001.

DSC_0314.jpg

Vaše šatky však pomáhajú nielen zákazníčkam, ktoré si ich kúpia. Čo je to projekt Helper?

Vždy som si hovorila, že ak Omnifera začne generovať nejaký zisk, rada podporím osvetu nosenia detí. Vidím, aký obrovský význam pre bábätko má tesný kontakt s matkou a koľko ľudí o tom netuší. Šatka je najlepšou pomôckou!

Preto hneď, ako to išlo, s radosťou som sa do toho pustila. Vyrobili sme šatky, ktoré majú pomáhať v materských centrách, neziskových organizáciách a podobne. Tak vznikol projekt Helper, ktorý umožňuje vybratým organizáciám zakúpiť kvalitné bavlnené šatky za dotovanú cenu. Z vlastnej iniciatívy sme viac ako polovicu šatiek darovali deťom, ktoré to potrebovali najviac. O šatku zdarma sa však nedá požiadať.

DSC_1102.jpg

Omnifera nie sú iba šatky. Ponúkate aj viacero doplnkov a vychytávok týkajúcich sa nosenia detí.

Mojím zámerom je sústrediť sa na jeden produkt, a tým sú šatky na nosenie detí. Šatka sama o sebe je veľmi komplexná vec. Výroba doplnkov nie je mojou prioritou a zaoberám sa ňou iba v prípade, ak mi zostane nejaký čas, alebo mi napadne veľmi nutkavá myšlienka, ktorú musím zrealizovať. A na nutkavé myšlienky som expertka (napríklad nedávno som založila minimalistickú značku MOM).

Ak sa doplnok vyrába priamo zo šatkovej látky, hrozí, že výsledok nebude harmonický. Vzory totiž vytváram priamo pre šatky, ktoré majú určitú šírku, vlastnosti a to jednoducho nejde len tak bezmyšlienkovito aplikovať na rôzne produkty.

Preto veľmi dobre zvažujem, kým sa do niečoho takého pustím. Už nejaký čas v limitovanom množstve ponúkame originálne šatkové kabelky japonského typu – furoshiki. Máme aj šatky na krk, ktoré nie sú vyrobené zo šatkovej látky a vzor na ne bol prispôsobený materiálu.

Už rok máme veľké šály so strapcami vyrobené zo šatiek, ktoré sú prispôsobené na nosenie v krátkych úväzoch. Minulú jeseň sa medzi vychytávky zaradil aj kabát pre nosiace mamičky, ktorý vznikol v spolupráci so známou českou módnou návrhárkou Josefinou Bakošovou.

MC0199.jpg

Poodhalíte nám trochu aj zákulisie značky Omnifera?

Naše šatky vyrábame prevažne v limitovaných edíciách. Ide zhruba o 10 – 20 kusov veľmi exkluzívnych butikových šatiek. Zákazníci sa ma často pýtajú, prečo nevyrábame viac šatiek, keď je o ne taký záujem. Ja som však dizajnér, nie obchodník. To, čo ma baví, je navrhovanie šatiek, vývoj, finalizácia, milujem detaily a šatkám venujem veľkú pozornosť a starostlivosť. Nemám záujem o masovú výrobu.

V Omnifere pracujeme iba dvaja, ja a môj manžel, ktorý sa firme venuje po príchode z práce. Teda pokiaľ nepočítam naše dve malé deti, ktoré pri tom všetkom nemôžu chýbať.

Dohromady robíme úplne všetko – od návrhu, výberu priadzí, fotenia, webstránky, komunikovania s dodávateľmi, administratívy až po balenie balíkov a ich odvoz na poštu.

Je to síce práca asi pre päť ľudí, ale tak nám to v tejto chvíli vyhovuje. Celý proces mám pod kontrolou a umožňuje mi to udržať celý koncept značky podľa mojich predstáv. Budúcnosť je však otvorená, vývoju nezabránime, stále mám v hlave aj nové projekty, na ktorých pracujem.

Vydané 28.5.2018 o 12:55

Autor: Martina Haršányiová

Článek v originálním znění naleznete zde: https://www.deti.sk/sme_rodicia/osobnosti/clanok/jana-kracmarova-autorka-satiek-na-nosenie-deti-ma-rada-minimalizmus