news

Festival mini

CZ

Již tento týden proběhne Dětský festival mini a my tradičně nebudeme chybět.
Co uvidíte? Vezmeme jistě pár Omnifer, nové MOM šátky, nové Beach MOMy! Přijďte za námi, těšíme se na setkání! ♥

EN

We are looking forward to see you again this week on Dětský festival mini in Prague!
We will bring Omnifera wraps, new MOM wraps and new Beach MOMs! ♥

mini-jaro19.jpg

OMNIFERA Amor

DSC_1698baruprsmall.jpg

CZ

Muselo to být.
Dávno pradávno, v prosinci 2013, se zrodil nápad na to, začít vyrábět vlastní šátky. A ta má úplně prapůvodní myšlenka na vzor, který by na šátku měl být, byl bůžek lásky Amor. Odrážel všechno, co jsem si pod pojmem “vzor šátku na nošení dětí” představovala. Byla v něm má láska k antice, mytologii, kunsthistorii a byla to láska ztělesněná, láska, která má křídla, láska bezpodmínečná. Byl to symbol. Věčný, času nepodléhající symbol.
Ale jak už to se mnou bývá, hledala jsem tu správnou formu tak dlouho, až jsem se rozhodla, že je třeba jít jinam. Abstrahovat. Být to, co doopravdy jsem. Architekt. Protože všechno musí být pravdivé a čisté.
(Možná si ještě pamatujete na jeden z prvních postů na našem facebooku.)
Myšlenka se posouvala, neztratila se, transformovala se. Křídla, křídla, křídla… kam mě to jen vede? Vidím v hlavě film Wima Wenderse a jeho anděly z Nebe nad Berlínem. Občas nějaký zůstane na zemi… Mám to. O nějaký ten měsíc později vznikl vzor Wings of Desire, první vzor Omnifery, který už znáte z šátků.
Prapůvodní vzor zůstal v šuplíku. Ale když se otočím a vrátím se o těch přesně 5 let dozadu, cítím, že něco dlužím. Dlužím to Omnifeře. Ona by si toho malého nezbedného bůžka zasloužila, potřebuje svého patrona a Amor je jejím věrným obrazem.
Tento měsíc je to přesně 5 let, kdy prvním vzorem začala Omnifera dýchat a já to chci s Vámi oslavit jeho realizací.
První kousky bude možné si prohlédnout naživo na festivalu mini.

EN

It had to happen.
Once upon a time, in December 2013, the idea of making baby wraps was born. And my very first idea about the perfect pattern for a baby wrap was the god of love, Amor. It reflected everything I imagined under the term “a pattern for baby wrap”. There was my love for antiquity, mythology, history of art and it was a love itself, love with wings, love unconditional. It was a symbol. Eternel, timeless symbol.
But as it happens with me, I was searching for the right form for so long, that I decided to go other way. To abstract. To be what I really am. Architect. Because everything must be true and clean.
(You might remember one of the first posts on our facebook.)
The idea was moving, it didn’t disappear, it transformed. Wings, wings, wings… where does this lead me? I see Wim Wender’s movie in my head and his angels from Wings of Desire. Some of them stays on the earth… I have it. Few months later the first Omnifera pattern that you know was born - Wings of Desire.
The original pattern stayed hidden in a drawer. But when I turn back in time I feel that I owe something. I owe it to Omnifera.
Omnifera deserves this little naughty god, it needs its patron and Amor is Omnifera’s faithful image.
This month it is exactly 5 years when Omnifera started to breath through this first pattern and I want to celebrate it with you by its realization.

OMNIFERA care collection + + + OMNIFERA kolekce péče

CZ

Protože od Vás dostáváme spoustu dotazů ohledně vhodné péče o naše šátky, rozhodli jsme se rozšířit náš eshop o pečlivě vybrané produkty, které Vám s péčí pomohou, a které můžeme s klidným srdcem doporučit.

Jako první vlaštovku přidáváme velmi stylový a efektivní strojek na žmolky Pilo Fabric Shaver od Steamery Stockholm s USB napájením, v matném růžovém provedení. Jistě jej však využijete v domácnosti a na cestách i na ostatní tkaniny a pleteniny. Některé materiály mohou časem žmolkovat v namáhaných místech, zejména jemné vlny. Pilo strojek na žmolky pomůže Vašim šátkům získat zpět původní vzhled. Těšme se z dlouhé životnosti tkaniny správnou péčí o ni. I o tom je slow fashion.

Naším cílem je vytvořit ucelenou kolekci péče o naše šátky, velmi brzy se můžete těšit na další produkty.

Příště se zaměříme na praní, konečně tak splním slib, který jsem dala v příspěvku o problematice umělých přízí a superwash merina.

EN

You send us many messages concerning the wrap care and that is why we decided to extend our range with carefully selected products that complement our wraps.

The first one to introduce is the most stylish and effective Pilo Fabric Shaver from Steamery Stockholm s USB napájením, in a cute matte pink design. It is great for your wool wraps, but you can use it on your clothes as well.

Our goal is to create a complete collection of a wrap care and we will add other products very soon.

It will be all about the washing next, I will finally fulfull the promise I gave you in the post about problems with plastic yarns and superwash merino.

Omnifera zmíněná ve Vogue + + + Omnifera featured in Vogue

CZ

Jednoho krásného dne se mi v inboxu objevil email z britské Vogue. Dovolila bych si říct ne? Ne.
Jediné, co zbývalo, bylo vybrat obrázek. Jako první mne napadla Marley Clark, dělá úžasné fotky a je tak krásná a neuvěřitelně milá... Ale moje výborná kamarádka mne zastavila: "Cože? Vogue?! Kdybych mohla, tak tam dám sebe!!" A já najednou věděla, že má pravdu. Zasloužím si to. Já jsem Omnifera. Já jsem to všechno vytvořila.
A tak jsem velmi pečlivě vybrala fotku mých zad. Ale co, je to přece o šátku! :-)
Moji milí, nikdy se nepodceňujte! <3
(Nevšímejte si, prosím, rozcuchu mé malé dcerky, nesnáší účesy. )

EN

One day I recieved an email from British Vogue. Would I dare to say no? No.
I just had to choose a picture. My first thoughts went to Marley Clark, she makes wonderful photos and is just so beautiful and nice person overall... But a very good friend of mine told me: "What? Vogue?! If I could I would put there myself!!" And I instantly knew she was right. I deserve it. I am Omnifera. I created it all.
So I very carefully chose an image of my back. Well, let the wrap shines! :-)
Hey! Never underestimate yourself! <3
(Never mind the messy hair of my daughter, she hates hair styles. ) 

193 - Pint-Sized Chic4.png