Washing + + + Praní

CZ

Dlouho jsem přemýšlela, zda k našim šátkům nabídnout i prostředek na praní. Jedna z opakujících se otázek, které od Vás dostávám, je v jakém konkrétním prostředku můžete šátek vyprat. Rozhodla jsem se tedy zařadit do naší Kolekce péče i přípravky na praní, které považuji za nejvhodnější.
Je třeba zdůraznit, že je pro mne (kromě efektivnosti) nejdůležitějším kritériem naprostá netoxičnost produktu. Z tohoto důvodu jsem po dlouhých úvahách oželela prozatím možnost zařadit do sortimentu produkt s vlastním logem a dala jsem přednost firmě, která tuto možnost nenabízí, ale její produkty jsou dle mých kritérií ty nejlepší na trhu a sami je dlouhodobě používáme.
Při výběru správného produktu je třeba si uvědomit, že rezidua toxických látek z pracích prostředků v textiliích zůstávají a jsou pak absorbována kůží. Sice v malých, ale každodenních dávkách. Další část těchto chemikálií vdechujeme. Protože se v případě šátků jedná především o kůži našich nejmenších, nechci ve výběru dělat kompromisy.
V konvenčních prostředcích naleznete množství nežádoucích látek jako jsou konzervanty, optické rozjasňovače, syntetické parfémy a další chemikálie, které působí například jako endokrinní disruptory, způsobující hormonální nerovnováhů a zatěžující imunitní systém.
Nejen člověk je ale ohrožen toxickými koktejly z konvenčních pracích prostředků. Trpí jimi i příroda. Voda z praní se dostává do povrchových i spodních vod a má zde ničivý vliv na vodní organismy a své okolí.
Jak už se člověk několikrát přesvědčil, vše, co do přírody vypustí, se mu v nějaké formě zase vrátí zpět. Stejně tak je tomu i s látkami z pracích prostředků.
Na trhu je nyní již množství ekologičtějších prostředků, my jsme se rozhodli nabídnout Vám ten, který považujeme za nejčistší, ve variantě bez jakékoli vůně, tedy i éterických olejů, které mohou být pro citlivé osoby dráždivé. Můžete jej zakoupit v našem eshopu, nebo si jej přidat ke svému nákupu během losování. Vybrali jsme pro Vás sestavu tří produktů, které se skvěle doplňují, hodí se na všechny naše příměsi a máme je sami vyzkoušené.

EN

For a long time I was hesitating if I should offer a washing detergent to our wraps. One of repeating questions that I recieve from you is which specific detergent should you use for your new wrap. I have therefore decided to include washing products that I consider the most appropriate to our Care Collection. I should emphase that the most important criterion for me (beside the effectiveness) is to offer a truly non-toxic product. For this reason I put aside a possibility to have a branded product for now and preferred a company that does not offer this option, but its products are, according to my criteria, the best on the current market (and we use it ourselves for a long time).
When choosing the right product, it is important to realize that residues of toxic substances from detergents remain in textiles and are absorbed by the skin. In small but everyday doses. We breathe in another part of these chemicals. And because in wraps it concerns especially the skin of our smallest, I don't want to compromise.
In conventional detergents you can find a number of undesirable substances such as preservatives, optical brighteners, synthetic fragrances and other chemicals that act as endocrine disruptors for example, causing hormonal imbalances and a damage to our immune system.
But not only humans are threatened with toxic cocktails from conventional detergents. Nature also suffers. Water from washing enters the surface and underground waters and has a devastating effect on aquatic organisms and surroundings. As man already knows, everything we release into nature will come back to us in some form. It is unfortunately true also with chemicals from detergents.
You can find more environmentally friendly detergents nowadays on the market and we would like to offer you the one that we consider to be the cleanest, without any frangrance or essential oils, that can be irritant for sensible persons. You can buy it in our online shop or add it to your draw entry. We chose three products that complement each other, are suitable for all our blends and we have tested them ourselves.

collage.jpg