OMNIFERA Amor

DSC_1698baruprsmall.jpg

CZ

Muselo to být.
Dávno pradávno, v prosinci 2013, se zrodil nápad na to, začít vyrábět vlastní šátky. A ta má úplně prapůvodní myšlenka na vzor, který by na šátku měl být, byl bůžek lásky Amor. Odrážel všechno, co jsem si pod pojmem “vzor šátku na nošení dětí” představovala. Byla v něm má láska k antice, mytologii, kunsthistorii a byla to láska ztělesněná, láska, která má křídla, láska bezpodmínečná. Byl to symbol. Věčný, času nepodléhající symbol.
Ale jak už to se mnou bývá, hledala jsem tu správnou formu tak dlouho, až jsem se rozhodla, že je třeba jít jinam. Abstrahovat. Být to, co doopravdy jsem. Architekt. Protože všechno musí být pravdivé a čisté.
(Možná si ještě pamatujete na jeden z prvních postů na našem facebooku.)
Myšlenka se posouvala, neztratila se, transformovala se. Křídla, křídla, křídla… kam mě to jen vede? Vidím v hlavě film Wima Wenderse a jeho anděly z Nebe nad Berlínem. Občas nějaký zůstane na zemi… Mám to. O nějaký ten měsíc později vznikl vzor Wings of Desire, první vzor Omnifery, který už znáte z šátků.
Prapůvodní vzor zůstal v šuplíku. Ale když se otočím a vrátím se o těch přesně 5 let dozadu, cítím, že něco dlužím. Dlužím to Omnifeře. Ona by si toho malého nezbedného bůžka zasloužila, potřebuje svého patrona a Amor je jejím věrným obrazem.
Tento měsíc je to přesně 5 let, kdy prvním vzorem začala Omnifera dýchat a já to chci s Vámi oslavit jeho realizací.
První kousky bude možné si prohlédnout naživo na festivalu mini.

EN

It had to happen.
Once upon a time, in December 2013, the idea of making baby wraps was born. And my very first idea about the perfect pattern for a baby wrap was the god of love, Amor. It reflected everything I imagined under the term “a pattern for baby wrap”. There was my love for antiquity, mythology, history of art and it was a love itself, love with wings, love unconditional. It was a symbol. Eternel, timeless symbol.
But as it happens with me, I was searching for the right form for so long, that I decided to go other way. To abstract. To be what I really am. Architect. Because everything must be true and clean.
(You might remember one of the first posts on our facebook.)
The idea was moving, it didn’t disappear, it transformed. Wings, wings, wings… where does this lead me? I see Wim Wender’s movie in my head and his angels from Wings of Desire. Some of them stays on the earth… I have it. Few months later the first Omnifera pattern that you know was born - Wings of Desire.
The original pattern stayed hidden in a drawer. But when I turn back in time I feel that I owe something. I owe it to Omnifera.
Omnifera deserves this little naughty god, it needs its patron and Amor is Omnifera’s faithful image.
This month it is exactly 5 years when Omnifera started to breath through this first pattern and I want to celebrate it with you by its realization.